Jak używać systemu do pracy na wielu spółkach?

Sprawdź, jak praktycznie wykorzystać eRecruiter do obsługi wielu spółek

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ważne! Informacje dotyczą tylko wersji systemu Pro Premium i Pro Plus.

Jak rozpocząć pracę z wieloma spółkami w eRecruiter?

Pierwszym krokiem do prowadzenia projektów rekrutacyjnych na wiele spółek jest dodanie ich do systemu eRecruiter oraz przypisanie odpowiednich Użytkowników do każdej z nich (kliknij, aby przeczytać). Następnie należy założyć projekty rekrutacyjne dedykowane odpowiedniej spółce (kliknij, aby przeczytać).

W poniższym filmie dowiesz się w szczegółowy sposób jak tworzyć nowe spółki oraz jak przypisywać do nich użytkowników:

Widoczność rekrutacji różnych spółek

Dostosuj widok zakładki Rekrutacje do Twoich potrzeb, klikając w koło zębate. Możesz dodać do listy rekrutacji kolumnę Spółka oraz Użytkownicy, aby od razu wiedzieć do której spółki poszukiwani są kandydaci oraz kto ma dostęp do danej rekrutacji.

Administrator i Rekruter to role, które widzą wszystkie rekrutacje wszystkich spółek.
Rekruter Mini zobaczy wszystkie rekrutacje, ale tylko tej spółki/spółek, do których zostanie przypisany przez Administratora.


Osoby z rolą Użytkownik, Użytkownik Plus i Użytkownik Mini zobaczą tylko konkretne rekrutacje z danej spółki, do której zostali przypisani.

Więcej o rolach przeczytasz tutaj.

Charakterystyczne działania na aplikacjach związane ze spółkami

Korzystanie z podziału systemu na spółki spowoduje, że przy pracy na aplikacjach napotkasz na dodatkowe informacje.
Jeżeli chcesz przypisać lub zaprosić kandydata do innej rekrutacji to przy nazwie docelowego projektu pojawi się również informacja o spółce, dla której jest prowadzony.

Dodatkowo w zakładce Moi kandydaci masz możliwość wyszukania kandydatów, którzy aplikowali do interesującej Cię spółki.

Pamiętaj, w zależności od roli, którą posiadasz w systemie, zobaczysz wszystkie aplikacje w systemie, lub tylko te, do których masz dostęp.

Raportowanie po spółkach

Możesz wygenerować poniższe raporty z podziałem na spółki wprowadzone do eRecruiter:

  • raport z podziałem na źródła i etapy kandydatów (z zakładki Raporty w panelu głównym)

  • raport Lista kandydatów - dostępny przy każdym projekcie rekrutacyjnym

  • raport Lista rekrutacji - w zakładce Ogólne (z zakładki Raporty w panelu głównym)

  • raport Efektywność rekrutacji (z zakładki Raporty w panelu głównym)

  • raport Źródła (z zakładki Raporty w panelu głównym)

  • raport Kandydaci (z zakładki Raporty w panelu głównym)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?