Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Jakie raporty są dostępne w systemie eRecruiter?
Jakie raporty są dostępne w systemie eRecruiter?

Chcesz wiedzieć, jakie raporty są w systemie i gdzie je możesz znaleźć? Przeczytaj artykuł, a wszystko będzie jasne!

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Raportowanie w systemie eRecruiter jest proste i wygodne. Wystarczy kilka kliknięć, aby podsumować rekrutacje na wykresach i w tabelach, które łatwo przeanalizujesz.

Uwaga! Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

Dlaczego warto raportować?

Raporty w eRecruiter, to kopalnia wiedzy do monitorowania jakości procesów rekrutacyjnych oraz ich optymalizacji.

Dzięki raportowaniu możesz m.in.:

  • poszukiwać oszczędności w procesach rekrutacyjnych,

  • monitorować efektywność procesów,

  • szacować zasoby, jakie firma przeznacza na rekrutacje.

Zakładka Raporty

W zakładce Raporty w eRecruiter dostępnych jest kilka sekcji:

Sekcja “Rekrutacja” (dawniej “Przepływ kandydatów”)

Sekcja “Rekrutacja” w Raportach służy do monitorowania wyników wybranego procesu rekrutacyjnego. Pozwala sprawdzić m.in. przepływ kandydatów i średni czas między etapami rekrutacji, kluczowe KPI rekrutacyjne oraz przyrost liczby kandydatów w czasie.

Więcej o sekcji i o tym, jak w codziennej pracy wykorzystywać dane z niej pochodzące, znajdziesz w tym artykule.

Sekcja “Efektywność rekrutacji” (dawniej “Rekrutacje”)

Sekcja Efektywność rekrutacji służy do monitorowania wszystkich procesów rekrutacyjnych i pracy całego działu HR. Pozwala analizować zbiorczo przebieg wielu procesów rekrutacyjnych, a także wyciągać dane dla poszczególnego działu, rekrutera czy poziomu stanowiska kandydata.

Więcej o sekcji i o tym, jak w codziennej pracy wykorzystywać dane z niej pochodzące, znajdziesz w tym artykule.

Sekcja "Źródła"

Sekcja "Źródła" służy do monitorowania efektywności źródeł pozyskiwania kandydatów (np. portali z ogłoszeniami rekrutacyjnymi, programu poleceń pracowniczych itp.). Pokazuje nie tylko liczbę aplikacji z danego źródła, ale również liczbę tzw. jakościowych aplikacji. Kontrola liczby jakościowych aplikacji z poszczególnych źródeł publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych dostarcza informacji o efektywności i opłacalności tych źródeł.

Więcej o sekcji i o tym, jak w codziennej pracy wykorzystywać dane z niej pochodzące, znajdziesz w tym artykule.

Sekcja "Kandydaci"

Sekcja "Kandydaci" służy do monitorowania danych i przepływu kandydatów pozyskiwanych przez organizację we wszystkich procesach rekrutacyjnych. Pozwala na porównanie i filtrowanie danych z wielu rekrutacji w wybranym okresie czasu.

Więcej o sekcji i o tym, jak w codziennej pracy wykorzystywać dane z niej pochodzące, znajdziesz w tym artykule.

Sekcja "Dane rynkowe"

Sekcja "Dane rynkowe" dostarcza unikalnych informacji o tym, jak Twoja organizacja wypada na tle innych firm. Pozwala porównać średni czas między etapami rekrutacji oraz KPI Twojej firmy do wyników rynkowych.

Więcej o sekcji i o tym, jak w codziennej pracy wykorzystywać dane z niej pochodzące, znajdziesz w tym artykule.

Sekcja "Badanie satysfakcji"

Przedstawia wyniki ankiet oceny procesu rekrutacyjnego, zebranych w ramach modułu Badanie Satysfakcji Kandydatów. Informacje zwrotne od kandydatów pomogą Ci wprowadzić usprawnienia w procesach rekrutacyjnych i dzięki nim zbudować pozytywny wizerunek pracodawcy. Bez trudu ocenisz także efekt swoich działań, analizując zmiany ocen na przestrzeni czasu.

Więcej o sekcji i o tym, jak w codziennej pracy wykorzystywać dane z niej pochodzące, znajdziesz w tym artykule.

Co jeszcze możesz raportować?

Polecenia pracownicze

Raport podsumowujący działania prowadzone w ramach Modułu Poleceń Pracowniczych. Pozwala sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje takie jak: dane kandydata i osoby polecającej, wysokość bonusu, nazwa rekrutacji, aktualny etap rekrutacji, na którym przebywa kandydat, data rozpoczęcia pracy oraz wszystkie wygenerowane przez pracowników linki polecające.

Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej o raporcie i Module Poleceń Pracowniczych.

Spotkania z kandydatami 

Jeżeli umawiasz spotkania z kandydatami przez system eRecruiter, to możesz szybko wygenerować Listę spotkań z danego miesiąca. 

Dzięki temu możesz zweryfikować swoje spotkania z danego miesiąca lub sprawdzić na jakim etapie rekrutacji są kandydaci, którzy byli zaproszeni na spotkanie. Dzięki tej funkcji, możesz też przekazać na recepcję listę osób, które będą przychodzić do siedziby Twojej firmy. 

Jeżeli jesteś Administratorem systemu, to w zestawieniu zobaczysz spotkania swoje i pozostałych użytkowników systemu. 

Kliknij TUTAJ i dowiedz się jak wygenerować listę umówionych spotkań w danym miesiącu. 

Podsumowanie rekrutacji

Przebieg danej rekrutacji możesz podsumować za pomocą dwóch raportów: Podsumowanie rekrutacji i Lista kandydatów. Raport Podsumowanie rekrutacji wskazuje, ilu kandydatów jest na danym etapie rekrutacji i z jakich źródeł kandydaci aplikowali. Dodatkowo, pokaże rozkład ocen rekruterów i menedżerów, a także przyrost liczby kandydatów z poszczególnych źródeł.

Kliknij TUTAJ i sprawdź, jak wygenerować raport.

Lista kandydatów

Jeżeli potrzebujesz szerszej analizy na temat kandydatów, którzy zaaplikowali na konkretną rekrutację możesz pobrać raport Lista kandydatów. Dzięki temu wszystkie informacje na temat kandydatów będą w jednym pliku, dodatkowo w tym pliku znajdziesz informację odnośnie Interaktywnej Karty Kandydata. Pomoże Ci to sprawdzić, kiedy i do kogo karty kandydatów były wysłane, zobaczysz, jakie decyzje podejmowali menadżerowie i jaki był czas ich reakcji.

Kliknij TUTAJ i sprawdź, jak wygenerować raport.

Usunięte aplikacje

UWAGA: Opcja dostępna dla osób z rolą Administrator.

Raport Usunięte aplikacje zawiera podsumowanie zarówno ręcznie usuniętych aplikacji i danych kandydatów, jak i tych, które zostały usunięte automatycznie (w systemie eRecruiter możliwe jest ustawienie automatycznego usuwania danych, których czas przetwarzania minął). Raport jest generowany automatycznie, w każdy poniedziałek, o ile w poprzednim tygodniu zostały usunięte jakiekolwiek dane kandydatów z systemu.

Aby pobrać raport, wejdź do zakładki Raporty, następnie wybierz sekcję Ogólne. Z rozwijanej listy wybierz raport Usunięte aplikacje. W tej sekcji zobaczysz listę raportów, które możesz pobrać. Nie ma możliwości samodzielnego generowania tego raportu.

Kliknij TUTAJ i dowiedz się, jak działa automatyczne usuwanie aplikacji kandydatów.

Lista rekrutacji

UWAGA: Opcja dostępna dla osób z rolą Administrator lub Rekruter.

Aby stworzyć dokładne zestawienie na temat rekrutacji prowadzonych w Twojej firmie, wybierz raport Lista rekrutacji. Za jego pomocą sprawdzisz, co dokładnie działo się we wszystkich rekrutacjach, które były aktywowane w zadanym okresie. Zawiera on dane z karty rekrutacji, informacje na temat kandydatów i zatrudnionych osób, a także informacje o statusie rekrutacji i czasie jej trwania. Jest to obszerny raport, który pomaga w przygotowaniu różnorodnych analiz.

Kliknij TUTAJ i sprawdź, jak wygenerować raport Lista rekrutacji.

Skuteczność źródeł kandydatów

Dzięki raportowi Skuteczność źródeł kandydatów, dowiesz się, ile CV pozyskujesz z poszczególnych źródeł. Tym samym sprawdzisz, z którego źródła pochodzi największa liczba aplikacji dla każdej z prowadzonych rekrutacji.

Raport z łatwością wygenerujesz w zakładce Raporty. Wejdź do sekcji Ogólne, wybierz raport Skuteczność źródeł kandydatów, określ rekrutację, której ma dotyczyć raport i kliknij w przycisk Generuj. Raport pojawi się na liście raportów do pobrania.

Proces rekrutacji w Twojej firmie

UWAGA: Opcja dostępna dla osób z rolą Administrator lub Rekruter.

W eRecruiter znajdziesz również zbiorcze dane na temat rekrutacji w Twojej firmie. Te informacje pomogą Ci w raportowaniu m.in. efektywności prowadzonych rekrutacji, jakości kandydatów, którzy aplikują na Twoje ogłoszenia, a także pomoże sprawdzić efektywność źródeł pozyskania kandydatów. Dzięki temu możesz ograniczyć koszty i zwiększyć skuteczność rekrutacji.

Wszystkie powyższe dane znajdziesz w zakładce Raporty, tu znajduje się moduł raportowy, który pozwala generować zestawienia z uwzględnieniem wybranych dat czy rekrutacji. 

TUTAJ przeczytasz więcej na ten temat. 

Dane do analizy

To dodatkowy moduł eRecruiter, który przyda Ci się, jeżeli dotychczasowe raportowanie oferowane przez system nie jest wystarczające dla Twoich potrzeb.

Dzięki korzystaniu z Danych do analizy otrzymasz "surowe dane" - zestaw danych wyeksportowanych do pliku Excel, podzielonych na poszczególne kategorie, które później można wykorzystywać do przeprowadzania analityki HR i raportowania potrzebnych wskaźników.

TUTAJ przeczytasz więcej na ten temat.

Lista użytkowników

UWAGA: Opcja dostępna dla osób z rolą Administrator.

W raporcie "Lista użytkowników" zobaczysz najważniejsze informacje o użytkownikach systemu w Twojej organizacji. Oprócz podstawowych danych takich jak adres mailowy oraz nadana rola, zweryfikujesz tam również przynależność do konkretnej spółki, datę ostatniego logowania czy też datę ostatniej zmiany roli.

Raport znajduje się w zakładce "Ustawienia" w sekcji "Użytkownicy" pod przyciskiem "pobierz listę" :

Dostępy do raportów dla poszczególnych ról w systemie

Przeczytałeś nasze artykuły, ale nadal nie masz potrzebnych danych? Zgłoś się do swojego Opiekuna eRecruiter.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?