Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki w systemie eRecruiter
KROK 1: Jak założyć rekrutację w systemie?
KROK 1: Jak założyć rekrutację w systemie?

W tym kroku dowiesz się, jak założyć nową rekrutację w systemie i podpiąć do niej formularz aplikacyjny.

Bartłomiej Rembecki avatar
Napisane przez Bartłomiej Rembecki
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz założyć swoją pierwszą rekrutację? Utworzona w systemie rekrutacja określa założenia prowadzonego przez Ciebie projektu i jest jak folder, do którego trafią aplikacje kandydatów na konkretne stanowisko.

W eRecruiter możesz błyskawicznie uruchomić nowy projekt rekrutacyjny. By to zrobić, wymagane są tylko dwa elementy: nazwa rekrutacji i formularz rekrutacyjny. Resztę danych możesz uzupełnić w kolejnym kroku, a w tym czasie kandydaci mogą już aplikować na Twoje ogłoszenie. Dotychczas dzięki nowej, szybkiej ścieżce zakładania projektu rekrutacyjnego przez użytkowników eRecruiter:

  • 85% projektów zostało aktywowanych w mniej niż 5 min

  • 70% projektów otrzymało pierwszą aplikację kandydata w mniej niż 24h


Zobacz film instruktażowy lub przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się, jak krok po kroku założyć nowy projekt rekrutacyjny w systemie eRecruiter.

Jak stworzyć nową rekrutację?

Aby założyć rekrutację, kliknij przycisk "+Dodaj projekt", który znajduje się na pasku górnym menu eRecruiter. Po kliknięciu zobaczysz panel pozwalający założyć nowy projekt rekrutacyjny na dwa sposoby – poprzez utworzenie nowego projektu od podstaw lub poprzez skopiowanie istniejącego już projektu.

O tym jak stworzyć nowy projekt rekrutacyjny korzystając z opcji kopiowania, przeczytasz w artykule Jak założyć nowy projekt rekrutacyjny poprzez opcję kopiowania?


Jeżeli chcesz stworzyć zupełnie nową rekrutację, skorzystaj z przycisku "+ Stwórz nowy projekt", który znajduje się po lewej stronie ekranu.

Po wybraniu opcji tworzenia nowego projektu pojawi się nowe okno.

Jeżeli korzystasz z wersji systemu Pro Premium lub Pro Plus, w tym miejscu masz opcję wyboru standardowej rekrutacji lub multirekrutacji.

Uzupełnij podstawowe informacje o zakładanym projekcie rekrutacyjnym:

Nazwa Stanowiska

Nazwa stanowiska to nazwa, jaką zobaczysz na liście rekrutacji w systemie.

Uwaga! Pamiętaj, że nazwa rekrutacji będzie widoczna także dla kandydata na formularzu aplikacyjnym, zatem powinna być spójna z nazwą stanowiska w publikowanym ogłoszeniu.

Dział firmy

Wybierz odpowiedni dział lub działy firmy, do których przypisana jest tworzona rekrutacja. Działy firmy będą widoczne dla kandydata tylko wtedy, gdy do formularza aplikacyjnego dodamy pytanie o dział.

Identyfikator/nr referencyjny

Możesz wpisać numer referencyjny lub inny identyfikator danego projektu. Pamiętaj, że informacja ta będzie widoczna dla kandydatów. Nie jest to jednak pole obowiązkowe.

Miasto

Tutaj wpisz lokalizację pracy na danym stanowisku. Informacja ta nie będzie widoczna dla kandydatów i nie jest to pole obowiązkowe.

Język rekrutacji

Możesz zmienić język rekrutacji, ale pamiętaj, że musi on być taki sam, jak język formularza podpiętego pod dany projekt.

Liczba wakatów

Tu wybierz, ilu kandydatów poszukujesz na to stanowisko.

TIP: Dane z uzupełnionych pól Nazwa rekrutacji, Identyfikator/numer referencyjny oraz Dział będą aktualizowały się na bieżąco nad nowym projektem w lewym górnym rogu okna.

Kolejnym krokiem tworzenia nowego projektu rekrutacyjnego jest uzupełnienie zakładki Formularz dla kandydatów. W tej zakładce ustalisz zestaw pytań, które chcesz zadać kandydatowi na etapie aplikowania. Jeśli zastanawiasz się jak przygotować zestaw pytań dla kandydatów kliknij TUTAJ.

Możesz skorzystać z gotowego, wcześniej stworzonego zestawu, który znajdziesz na liście rozwijanej lub stworzyć zupełnie nowy zbiór pytań do kandydatów:

Następnie należy uzupełnić sekcję Klauzule i zgody. Tutaj możesz ustawić czas przetwarzania danych, choć pamiętaj, że domyślnie ustawiony będzie czas określony dla całej firmy. Następnie wybierz klauzule i zgody dla danego projektu rekrutacyjnego. W tym miejscu domyślnie pojawią się najnowsze (jeżeli żadne nie zostały wcześniej przez Ciebie użyte) lub te ostatnio wybierane przez Ciebie klauzule i zgody.

O tym, jak zdefiniować nowe klauzule i zgody, przeczytasz w artykule Jak wprowadzić klauzule i zgody do systemu?

Uwaga! Aktywacja projektu bez klauzuli jest możliwa, jednak rekomendujemy ich dodanie, by zachować zgodność z przepisami prawa.

Kolejną zakładką do uzupełnienia jest zakładka Etapy procesu. Tutaj wybierzesz te etapy, które mają być przypisane do tej rekrutacji. Etapy można dodawać za pomocą przycisku Dodaj etap. Etapy oznaczone ikoną Kosza można usunąć i ponownie przywrócić klikając Dodaj etap.

TIP: Możesz zmieniać kolejność etapów rekrutacji w zależności od potrzeb konkretnego stanowiska. Wystarczy kliknąć i przytrzymać lewym przyciskiem myszy wybrany etap, a następnie przesunąć go w odpowiednie miejsce.

Dodatkowo, przy etapie Nowy masz możliwość wyboru podziękowania dla kandydata za przesłanie aplikacji. Domyślnie ustawione będzie podziękowanie systemowe, które, po rozwinięciu listy, można zmienić na własny szablon wiadomości lub brak podziękowania.

Jeśli zakładasz projekt po raz pierwszy, w tym miejscu zobaczysz etapy domyślne. Przy kolejnych tworzonych projektach pojawią się tutaj etapy wybrane przez Ciebie przy ostatnim utworzonym projekcie.

Więcej informacji o tym, jak dodawać i edytować etapy rekrutacji, znajdziesz w artykule Jak tworzyć etapy własne?

Następnie możesz uzupełnić zakładkę Zespół. Tutaj zdecydujesz, które osoby z Twojego zespołu będą przypisane do tego projektu rekrutacyjnego. Jako osoba, która zakłada projekt, będziesz oznaczona/y mianem Właściciela Projektu. Możesz także dodać lub usunąć nowe osoby, jak również określić częstotliwość powiadomień, które będą otrzymywali poszczególni rekruterzy.

TIP: Możesz dowolnie zmieniać właściciela projektu zarówno podczas zakładania rekrutacji, jak i w trakcie jej trwania, poprzez opcję edycji projektu.

Kolejną zakładką jest zakładka Raportowanie. Tutaj możesz uzupełnić dodatkowe informacje o zakładanym projekcie rekrutacyjnym. Informacje te przydadzą się do właściwego raportowania danych dotyczących procesu rekrutacji. Rodzaj rekrutacji i Uzasadnienie mają domyślnie wybrane opcje Rekrutacja zewnętrzna i Nowe stanowisko. Dodatkowo, pole Proponowane wynagrodzenie domyślnie ma wybraną opcję PLN. Wartości te można zmieniać.

TIP: Administrator konta może ustawić obowiązkowość wybranych pól z zakładki Raportowanie. W tym celu należy skontaktować się ze swoim opiekunem po stronie eRecruiter.

Pola obowiązkowe w tej zakładce mogą służyć efektywnemu raportowaniu. Pamiętaj też jednak, że im więcej takich pól, tym czas zakładania projektu dłuższy, a ich niewypełnienie spowoduje zablokowanie możliwości aktywowania rekrutacji. Dlatego warto zaznaczyć obowiązkowość tylko tych pól, które są zawsze i bezwzględnie potrzebne, a pozostałe każdy użytkownik może uzupełnić dodatkowo lub w innym momencie, na przykład już po aktywacji.

UWAGA! Pole "Wynagrodzenie" w zakładce Raportowanie jest sterowane uprawnieniem i może być ukryte dla części użytkowników w firmie. W takim wypadku, gdy zostanie ono oznaczone jako obowiązkowe, wybrane osoby mogą go nie zobaczyć i nie będą musiały go uzupełnić. Aktywacja będzie możliwa po uzupełnieniu wszystkich pozostałych pól.

Ostatnia zakładka, którą możesz zobaczyć, to zakładka Integracje Marketplace.

W górnej części zakładki zobaczysz dodatki, które już są zintegrowane i możesz zdecydować, który dodatek ma być uruchomiony w tej konkretnej rekrutacji.
W przypadku, gdy w ustawieniach eRecruiter dany partner został zdefiniowany dla wszystkich rekrutacji, wtedy w tej zakładce nie będzie możliwe jego wyłączenie.
W dolnej sekcji zobaczysz dostępne dodatki, które nie są jeszcze zintegrowane
z systemem w Twojej firmie.

Jeżeli pracujesz na wersji systemu Pro Premium lub Pro Plus - ustawienie dokonane przez Administratora obejmie wszystkie spółki.

Nowy projekt rekrutacyjny jest gotowy!

Aby zakończyć proces zakładania nowego projektu, kliknij przycisk Aktywuj projekt widoczny w prawym górnym rogu okna. W tym momencie pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu udostępniania projektu poprzez wygenerowanie linków lub stworzenie ogłoszenia.

Czytaj więcej:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?