Przejdź do głównej zawartości
Jak założyć nowy projekt rekrutacyjny?

Sprawdź, jak w prosty sposób stworzyć nową rekrutację w systemie.

Aleksandra Jarzynka avatar
Napisane przez Aleksandra Jarzynka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W eRecruiter możesz błyskawicznie uruchomić nowy projekt rekrutacyjny. By to zrobić, wymagane są tylko dwa elementy: nazwa rekrutacji i formularz rekrutacyjny. Resztę danych możesz uzupełnić w kolejnym kroku, a w tym czasie kandydaci mogą już aplikować na Twoje ogłoszenie. Dotychczas dzięki nowej, szybkiej ścieżce zakładania projektu rekrutacyjnego przez użytkowników eRecruiter:

  • 85% projektów zostało aktywowanych w mniej niż 5 min

  • 70% projektów otrzymało pierwszą aplikację kandydata w mniej niż 24h


Jak stworzyć nową rekrutację?

Aby założyć rekrutację, kliknij przycisk "+Dodaj projekt", który znajduje się na pasku górnego menu eRecruiter. Po kliknięciu zobaczysz panel pozwalający założyć nowy projekt rekrutacyjny na dwa sposoby – poprzez utworzenie nowego projektu od podstaw lub poprzez skopiowanie istniejącego już projektu.

O tym, jak stworzyć nowy projekt rekrutacyjny korzystając z opcji kopiowania, przeczytasz w artykule Jak założyć nowy projekt rekrutacyjny poprzez opcję kopiowania?


Jeżeli chcesz stworzyć zupełnie nową rekrutację, skorzystaj z przycisku "+ Stwórz nowy projekt", który znajduje się po lewej stronie ekranu.

Po wybraniu opcji tworzenia nowego projektu pojawi się nowe okno.

Uwaga! Jeżeli korzystasz z wersji systemu Pro Premium lub Pro Plus, w tym miejscu masz opcję wyboru standardowej rekrutacji lub multirekrutacji.

Uzupełnij podstawowe informacje o zakładanym projekcie rekrutacyjnym:

Zakładka Szczegóły rekrutacji

Nazwa Stanowiska

Nazwa stanowiska to nazwa, jaką zobaczysz na liście rekrutacji w systemie.

Uwaga! Pamiętaj, że nazwa rekrutacji będzie widoczna także dla kandydata na formularzu aplikacyjnym, zatem powinna być spójna z nazwą stanowiska w publikowanym ogłoszeniu.

Dział firmy

Wybierz odpowiedni dział lub działy firmy, do których przypisana jest tworzona rekrutacja. Działy firmy będą widoczne dla kandydata tylko wtedy, gdy do formularza aplikacyjnego dodamy pytanie o dział.

Identyfikator/nr referencyjny

Możesz wpisać numer referencyjny lub inny identyfikator danego projektu. Pamiętaj, że informacja ta będzie widoczna dla kandydatów. Nie jest to jednak pole obowiązkowe.

Miasto

Tutaj wpisz lokalizację pracy na danym stanowisku. Informacja ta nie będzie widoczna dla kandydatów i nie jest to pole obowiązkowe.

Język rekrutacji

Możesz zmienić język rekrutacji, ale pamiętaj, że język rekrutacji i język formularza aplikacyjnego zawsze będą takie same. W związku z tym, lista gotowych zestawów pytani będzie różniła się w zależności od wybranego na tym etapie języka.

Liczba wakatów

Tu wybierz, ilu kandydatów poszukujesz na to stanowisko.

TIP: Dane z uzupełnionych pól Nazwa stanowiska, Identyfikator/numer referencyjny oraz Dział będą aktualizowały się na bieżąco nad nowym projektem w lewym górnym rogu okna.

Kolejnym krokiem tworzenia nowego projektu rekrutacyjnego jest uzupełnienie zakładki Formularz dla kandydatów.

Zakładka Formularz dla kandydatów

W tej zakładce ustalisz zestaw pytań, które chcesz zadać kandydatowi na etapie aplikowania.

Możesz skorzystać z gotowego zestawu, który znajdziesz na liście rozwijanej lub stworzyć zupełnie nowy zbiór pytań do kandydatów:

UWAGA! Sekcja Dane personalne są elementem obowiązkowym każdego zestawu pytań i nie da się jej usunąć.

Aby dodać pytanie do zestawu należy kliknąć przycisk +Dodaj pytanie, a następnie wyszukać pozycję w Bibliotece pytań. Wystarczy, że w polu tekstowym wpiszesz fragment treści pytania, a następnie, poprzez ikonkę +, wybierzesz odpowiednią pozycję:

TIP: Biblioteka pytań to miejsce, z którym warto się zaprzyjaźnić, bo właśnie tam muszą zostać stworzone pytania, które będziemy chcieli wykorzystywać w formularzach. Więcej o bibliotece pytań przeczytasz TUTAJ

Aby usunąć pytanie wystarczy, że klikniesz ikonkę kosza przy wybranej pozycji:

TIP: Możesz dowolnie zmieniać kolejność pytań poprzez przeciąganie pozycji w wybrane przez siebie miejsce.

Aby dodać sekcję należy kliknąć w przycisk +Dodaj sekcję, a następnie wpisać nagłówek który chcemy, aby pojawił się nad pytaniem.

Aby usunąć sekcję bądź zmienić nazwę należy kliknąć w 3 kropki i wybrać odpowiednią opcję:

Następnie uzupełnij sekcję Klauzule i zgody. Tutaj możesz ustawić czas przetwarzania danych, choć pamiętaj, że domyślnie ustawiony będzie czas, który jest określony przez Administratora dla całej firmy. Następnie wybierz klauzule i zgody dla danego projektu rekrutacyjnego. W tym miejscu domyślnie pojawią się najnowsze (jeżeli żadne nie zostały wcześniej przez Ciebie użyte) lub te ostatnio wybierane przez Ciebie klauzule i zgody.

O tym, jak zdefiniować nowe klauzule i zgody, przeczytasz w artykule: Jak wprowadzić klauzule i zgody do systemu?

Ostatnia sekcja, którą możesz uzupełnić, to sekcja Wygląd, w której możesz ustawić graficzną odsłonę formularza aplikacyjnego. Pamiętaj jednak, że jej dostępność zależy od tego, czy posiadasz stylowane formularze graficzne.

Uwaga! Aktywacja projektu bez klauzuli jest możliwa, jednak rekomendujemy ich dodanie, by zachować zgodność z przepisami prawa.

TIP: Nawet gdy już aktywujesz projekt, nadal będzie możliwa edycja formularza w nim - dodawanie i usuwanie pytań. O tym, jak to zrobić, przeczytasz tutaj.

Zakładka Etapy procesu

Kolejną zakładką do uzupełnienia jest zakładka Etapy procesu. Tutaj wybierzesz etapy, które mają być przypisane do tej rekrutacji. Etapy można dodawać za pomocą przycisku Dodaj etap. Etapy oznaczone ikoną Kosza można usunąć (i ponownie przywrócić klikając Dodaj etap).

TIP: Prawdopodobnie Twoje procesy rekrutacyjne różnią się w zależności od poziomu stanowiska. Dlatego pamiętaj, że możesz tu dowolnie zmieniać ich kolejność!

Wystarczy kliknąć i przytrzymać lewym przyciskiem myszy wybrany etap, a następnie przesunąć go w wybrane miejsce.

Dodatkowo, przy etapie Nowy masz możliwość wyboru podziękowania dla kandydata za przesłanie aplikacji. Domyślnie ustawione będzie podziękowanie systemowe, które, po rozwinięciu listy, można zmienić na własny szablon wiadomości lub brak podziękowania.

Jeśli zakładasz projekt po raz pierwszy, w tym miejscu zobaczysz etapy domyślne. Przy kolejnych tworzonych projektach pojawią się tutaj etapy wybrane przez Ciebie przy ostatnim utworzonym projekcie.

Więcej informacji o tym, jak dodawać i edytować etapy rekrutacji, znajdziesz w artykule Jak tworzyć etapy własne?

Zakładka Zespół

Następnie możesz uzupełnić zakładkę Zespół. Tutaj zdecydujesz, które osoby z Twojego zespołu będą przypisane do tego projektu rekrutacyjnego. Jako osoba, która zakłada projekt, będziesz oznaczona/y mianem Właściciela Projektu. Możesz także dodać lub usunąć nowe osoby, jak również określić częstotliwość powiadomień, które będą otrzymywali poszczególni rekruterzy.

TIP: Możesz dowolnie zmieniać właściciela projektu zarówno podczas zakładania rekrutacji, jak i w trakcie jej trwania, poprzez opcję edycji projektu.

Zakładka Raportowanie

Kolejną zakładką jest zakładka Raportowanie. Tutaj możesz uzupełnić dodatkowe informacje o zakładanym projekcie rekrutacyjnym. Informacje te przydadzą się do właściwego raportowania danych dotyczących procesu rekrutacji. Rodzaj rekrutacji i Uzasadnienie mają domyślnie wybrane opcje Rekrutacja zewnętrzna i Nowe stanowisko. Dodatkowo, pole Proponowane wynagrodzenie domyślnie ma wybraną opcję PLN. Wartości te można zmieniać.

TIP: Administrator konta może ustawić obowiązkowość wybranych pól z zakładki Raportowanie. W tym celu należy skontaktować się ze swoim opiekunem po stronie eRecruiter.

Pola obowiązkowe w tej zakładce mogą służyć efektywnemu raportowaniu. Pamiętaj też jednak, że im więcej takich pól, tym czas zakładania projektu dłuższy, a ich niewypełnienie spowoduje zablokowanie możliwości aktywowania rekrutacji. Dlatego warto zaznaczyć obowiązkowość tylko tych pól, które są zawsze i bezwzględnie potrzebne, a pozostałe każdy użytkownik może uzupełnić dodatkowo lub w innym momencie, na przykład już po aktywacji projektu.

Informacja dla Administratora! Pole "Wynagrodzenie" w zakładce Raportowanie może być ukryte dla części użytkowników w firmie ze względu na różne poziomy ich uprawnień. W takim wypadku, gdy zostanie ono oznaczone jako obowiązkowe przez Administratora, wybrane osoby mogą go nie zobaczyć i w związku z tym nie będą mogły go uzupełnić. Aktywacja rekrutacji będzie możliwa po uzupełnieniu wszystkich pozostałych pól.

Zakładka Integracje Marketplace

Ostatnia zakładka, którą możesz zobaczyć, to zakładka Integracje Marketplace.

W górnej części zakładki zobaczysz dodatki, które już są zintegrowane i możesz zdecydować, który dodatek ma być uruchomiony w tej konkretnej rekrutacji.
W przypadku, gdy w ustawieniach eRecruiter dana integracja Marketplace została zdefiniowana dla wszystkich rekrutacji, wtedy w tej zakładce nie będzie możliwe jej wyłączenie. Jeżeli pracujesz na wersji systemu Pro Premium lub Pro Plus, ustawienie dokonane przez Administratora obejmie wszystkie spółki.


W dolnej sekcji zobaczysz dostępne dodatki, które nie są jeszcze zintegrowane
z systemem w Twojej firmie.

Nowy projekt rekrutacyjny jest gotowy!

Aby zakończyć proces zakładania nowego projektu, kliknij przycisk Aktywuj projekt widoczny w prawym górnym rogu okna. W tym momencie pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu udostępniania projektu poprzez wygenerowanie linków lub stworzenie ogłoszenia.

Dowiedz się więcej:

SŁOWA KLUCZOWE: jak założyć rekrutację ; jak dodać projekt ; język projektu ; formularz aplikacyjny ; lista pytań ; jak dodać pytanie ; jak dodać nagłówek ; jak dodać etap ; jak dodać osobę do zespołu ; powiadomienia o aplikacjach ; raporty ; partnerzy ; integracja ;

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?